Romana English Francaise
Comunicate presa
Comunicate presa

Lansarea proiectului "Reabilitarea Muzeului Judeţean Buzău"

Reabilitarea Muzeului Judeţean Buzău finanţată de Uniunea EuropeanăUnitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău, în calitate de beneficiar al finanţării pentru proiectul „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”, cod SMIS 3857, anunţă organizarea în data de 30 martie 2010, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Buzău, Sala „D. Filipescu”, a seminarului de lansare oficială a acestui proiect.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 : „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.

Valoarea totală a proiectului este de 35.125.058,23 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 23.581.905,16 lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 3.606.644,32 lei (13%), contribuţia Consiliului Judeţean Buzău 7.936.508,75 lei, din care 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 554.868,36 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile 1.830.164,10 lei şi TVA 5.551.476,29 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează dezvoltarea economică a judeţului Buzău în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

1. Reabilitarea/restaurarea, într-o perioadă de 3 ani, a clădirii Muzeului Judeţean Buzău;
2. Înfiinţarea, la finalul implementării proiectului, a unui centru de informare turistică în cadrul Muzeului Judeţean Buzău;
3. Creşterea numărului de vizitatori la obiectivul de patrimoniu reabilitat/restaurat, cu 8,7% în primul an după implementarea proiectului;
4. Creşterea cu 5 %, într-o perioadă de 3 ani după încheierea implementării proiectului, a numărului de turişti care tranzitează judeţul Buzău.

Perioada de derulare a proiectului este de 36 de luni: 6 martie 2010 – 5 martie 2013.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Buzău, doamna Simona Piron – coordonator de proiect, telefon 0238/414.112, fax 0238/716.848.

26.03.2010

INFORMATII TURISTICE BUZAU
HORECA IN JUDETUL BUZAU
PROGRAM OPERATIONAL
ALTE INFORMATII

Regio.Initiativa Locala.Dezvoltare Regionala www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Continutul acestui material nu reperezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei.