Romana English Francaise
Programul Operational - Proiectul

Despre proiectul ”Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”Obiectivul general al proiectului ”Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” vizează creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează dezvoltarea economică a judeţului Buzău în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea/restaurarea, într-o perioadă de 3 ani, a clădirii Muzeului Judeţean Buzău;
2. Înfiinţarea, la finalul implementării proiectului, a unui centru de informare turistică în cadrul Muzeului Judeţean Buzău;
3. Creşterea numărului de vizitatori la obiectivul de patrimoniu reabilitat/restaurat, cu 8,7% în primul an după implementarea proiectului;
4. Creşterea cu 5%, într-o perioadă de 3 ani după încheierea implementării proiectului, a numărului de turişti care tranzitează judeţul Buzău.

Obiectivele specifice menţionate mai sus se regăsesc printre obiectivele specifice ale Domeniului major de intervenţie 5.1 “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Axei prioritare 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, şi anume de “creştere a importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează creşterea economică în regiune” şi de “creştere a numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională”.

Patrimoniul natural, istoric şi cultural pe care îl deţine judeţul Buzău, găzduit în mică parte în spaţiile generoase ale clădirii Muzeului Judeţean Buzău şi promovat în mare măsură în cadrul unui centru de informare turistică ce se va amenaja în aceeaşi incintă, va fi pus în valoare printr-o astfel de investiţie, investiţie ce asigură nu numai îmbunătăţirea gradului de atractivitate a judeţului, şi implicit a regiunii, ci va conduce şi mai departe la crearea de noi locuri de muncă.

INFORMATII TURISTICE BUZAU
HORECA IN JUDETUL BUZAU
PROGRAM OPERATIONAL
ALTE INFORMATII

Regio.Initiativa Locala.Dezvoltare Regionala www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Continutul acestui material nu reperezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei.