Romana English Francaise
Programul Operational Regional

Programul Operational Regional (POR)


Programul Operational Regional 2007-2013 POR) implementeaza elemente ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare (PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a PND si al Cadrului National Strategic de Referinta, respectiv diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si media dezvoltarii statelor membre ale UE.

Programul Operational Regional se adreseaza celor 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003 (publicat in Jurnalul Oficial al UE nr. L 154/2003), referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale. In conformitate cu aceasta clasificare, in Romania au fost create 8 Regiuni de dezvoltare:

- Regiunea de Dezvoltare Nord - Est
- Regiunea de Dezvoltare Sud - Est
- Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia
- Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia
- Regiunea de Dezvoltare Vest
- Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest
- Regiunea de Dezvoltare Centru
- Regiunea de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov

POR a fost elaborat in concordanta cu principiul european al subsidiaritatii, avand la baza strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional in largi grupuri de lucru parteneriale.

Obiectivul stategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale durabile si echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii.

Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferentiata pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare a acestora si printr-o stransa coordonare cu actiunile realizate in cadrul celorlalte Programe Operationale.

In concordanta cu Strategia Regionala a Planului National de Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor ramase in urma si zonelor mai putin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. In acelasi timp, o atentie deosebita se va acorda sprijinirii dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere, care pot contribui la o dezvoltare policentrica a teritoriului Romaniei.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltarii regionale, strategia vizeaza atingerea urmatoarelor obiective specifice:

- Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor de dezvoltare
- Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni si in special a acesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu ariile inconjuratoare
- Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor
- Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri
- Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor.

Implementarea acestui program va conduce, in ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor in interiorul regiunilor, intre mediul urban si rural, intre centrele urbane si arealele adiacente, iar in cadrul oraselor, intre zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale.

Dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe urmatoarele axe prioritare tematice:

- Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere
- Axa prioritara 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
- Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale
- Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
- Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
- Axa prioritara 6 – Asistenta tehnica

Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007-2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile etc.

Programul Operational Regional va fi finantat in perioada 2007 - 2013 din bugetul de stat si bugetele locale, fiind cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.

Cofinantarea din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) nu poate depasi 85% din alocarea financiara totala a Programului.


Textul integral al Programului Operational Regional 2007-2013 este disponibil pe internet, la http://www.inforegio.ro

INFORMATII TURISTICE BUZAU
HORECA IN JUDETUL BUZAU
PROGRAM OPERATIONAL
ALTE INFORMATII

Regio.Initiativa Locala.Dezvoltare Regionala www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Continutul acestui material nu reperezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei.